PREMAzdrowia Drukuj
Poniedziałek, 02 Sierpień 2021 16:04

 

 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny w partnerstwie z Centrum Produkcyjnym Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna realizuje projekt ze środków Unii Europejskiej pod tytułem:

 

„PREMAzdrowia – profilaktyka społeczna i zdrowotna zapobiegająca przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Numer i nazwa Działania: RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się
Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej  - ZITCelem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będących w wieku produkcyjnym poprzez udział w programie zdrowotnym ukierunkowanym na poprawę funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego pracowników PREMA S.A., a także minimalizację fizycznych i psychologicznych czynników szkodliwych w miejscu pracy oraz poprawę komfortu miejsca pracy. Projekt skierowany do 100 UP (80M/20K, w tym 10 ON oraz 52 osób w wieku 50+), pracowników PREMA S.A., pracujących i mieszkających na terenie KOF.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

  • Doposażenie/ wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników/ pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowisk pracy oraz utrzymania zatrudnienia;
  • Badania laboratoryjne: morfologia, OB, cholesterol, cukier, oznaczenie hormonów TSH, fT3, f4, badanie moczu;
  • Badanie postawy z konsultacją fizjoterapeutyczną;
  • Konsultacje i warsztaty psychologiczne;
  • Badania RTG płuc;
  • Badanie prostaty (mężczyźni);
  • Mammografia oraz cytologia (kobiety);
  • Warsztaty profilaktyczno – informacyjne;
  • Pakiety profilaktyczno - społeczne (m.in.:  karnet fitness/siłownia,  voucher na masaż, wyjście do  fryzjera/kosmetyczki, bilety na basen, bilety do kina, bilety wstępu na tor gokartowy, bilety do teatru/filharmonii, wyjście do kawiarni/restauracji).


Dofinansowanie projektu z UE: 350 420,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r. – 31.08.2022 r.


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 41 366 95 15 (PREMA S.A.)

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5, 25-020 Kielce
www.fuduszlokalny.kielce.pl


Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A.
ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce
www.prema.pl


 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

Programy stypendialne

Żaczek


GRAND


Stypendia pomostowe


agrafkaInne programy

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego