Stypendia pomostowe
Wtorek, 30 Czerwiec 2015 00:00

Stypendia pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych

 

Jest to wspólne przedsięwzięcie grona partnerów oraz jedyna w swoim rodzaju inicjatywa na rzecz młodzieży wykorzystująca doświadczenie wielu instytucji i organizacji.

Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium w XIV edycji programu (2015/2016) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

 

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:
 • posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie, która współfinansuje stypendia z własnych środków. Liczba udzielanych rekomendacji zależy od możliwości organizacji.

Uwaga!

Rekomendacja udzielana jest osobom, które mieszkają w województwie świętokrzyskim. Przed zalogowaniem skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Fundusz Lokalny w sprawie rekomendacji!

 

Wnioski składane są on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z Regulaminem http://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2015/03/Regulamin_seg_2_XIV-edycja.pdf , następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

 

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji od Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015 r. (do godz. 16.00)

Po zakończeniu wypełniania wniosku należy wydrukować wniosek z systemu i listę załączników, następnie podpisać wniosek i wraz z kompletem załączników złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt mailowy:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 

 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

Stypendia pomostowe


Informacje ogólne 

Aktualności

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego